TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

APC HCM Tổ chức Lễ Sơ kết HK1 và buổi sinh hoạt ngoại khoá bổ ích cho học sinh

Vào hai ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2015, APC HCM đã tổ chức Lễ Sơ kết Học kỳ 1 kết hợp với sinh hoạt ngoại khoá đầy bổ ích cho học sinh. Sau đây là các hình ảnh hoạt động của các Thày cô và các em học sinh :

IMG_4492 IMG_4508 IMG_4515 IMG_4516 IMG_4520 IMG_4523 IMG_4531 IMG_4542 IMG_4564 IMG_4573 IMG_4588 IMG_4602 IMG_4610 IMG_4615 IMG_4635 IMG_4642 IMG_4648 IMG_4657 IMG_4662 IMG_4664 IMG_4665 IMG_4666 IMG_4669 IMG_4672 IMG_4679 IMG_4695 IMG_4716 IMG_4726

(APC)