TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Học sinh APC TP. HCM Tri ân Thày Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 hàng năm là dịp để bao thế hệ học sinh tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn với công lao dạy dỗ của các thày giáo, cô giáo. Đó là bước tiếp nối trong mạch nguồn văn hóa Việt Nam đã được hun đúc hơn mấy ngàn năm lịch sử, để lại một truyền thống quý báu: “Tôn sư trọng đạo”.

Sau đây là một vài hình ảnh hoạt động đầy ý nghĩa trong buổi lễ Tri Ân Thày Cô của các học sinh APC Tp.HCM :

IMG_4353 (Copy) IMG_4355 (Copy) IMG_4358 (Copy) IMG_4381 (Copy)

IMG_4342 (Copy) IMG_4347 (Copy) IMG_4348 (Copy)  IMG_4363 (Copy) IMG_4366 (Copy) IMG_4368 (Copy) IMG_4381 (Copy) IMG_4384 (Copy) IMG_4401 (Copy) IMG_4418 (Copy) IMG_4429 (Copy) IMG_4445 (Copy)

IMG_4458 (Copy) IMG_4462 (Copy) IMG_4463 (Copy) IMG_4464 (Copy) IMG_4465 (Copy) IMG_4466 (Copy) IMG_4467 (Copy) IMG_4468 (Copy) IMG_4469 (Copy) IMG_4474 (Copy) IMG_4477 (Copy)

(APC)