TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Chương trình giảng dạy

Nhà trẻ
Nhận trẻ từ 18 tháng tuổi tính từ tháng 9 của năm học đó. Tuy nhiên, trường tiếp tục nhận trẻ đã đến 18 tháng tuổi trong suốt năm học nếu lớp học còn chổ cho trẻ. Lớp học sẽ có tối đa 18 bé.

Lớp Mầm
Nhận trẻ từ 3 tuổi tính từ tháng 9 của năm học đó. Tuy nhiên, trường tiếp tục nhận trẻ đã đến 3 tuổi trong suốt năm học nếu lớp học còn chổ cho trẻ. Lớp học sẽ có tối đa 18 bé.

Lớp Chồi
Nhận trẻ từ 4 tuổi tính từ tháng 9 của năm học đó.

Lớp Lá
Nhận trẻ từ 5 tuổi tính từ tháng 9 của năm học đó.

IMG_8377 IMG_8309

A. Giai Đoạn Nền Tảng – lứa tuổi mầm non
Mục tiêu học tập của trẻ mầm non đưa ra các nội dung mà hầu hết trẻ phải biết, hiểu và làm được hết các nội dung đó vào cuối giai đoạn nền tảng. Mục tiêu học tập của trẻ được tập trung chính vào 6 nội dung bao quát quá trình phát triển và học tập của trẻ :

1 – Phát triển tình cảm cá nhân và tình cảm xã hội. Phát triển sự tự tin và tính độc lập trong lúc học. Cách tập trung và thích thú chia sẻ việc học việc chơi theo nhóm. Thái độ lạc quan và nghiêm túc trong học tập. Kỹ năng giao tiếp xã  hội. Chú tâm vào kỹ năng và độ chính xác.

2 – Phát triển giao tiếp và ngôn ngữ giao tiếp hai chiều với bạn đồng lứa, phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

3 – Phát triển toán học sử dụng nhiều ý tưởng về chữ số, số lượng, đong đo, hình học và không gian.

4 – Tìm hiểu về thế giới xung quanh. Tìm hiểu, khám phá đề hiểu được các vật, nơi chốn và con người xung quanh.

5 – Phát triển thể chất tiến bộ trong việc điều khiển và kết hợp tốt các bộ phận của cơ thể trong khi học về cách vận động cũng như cầm nắm đồ vật.

6 – Phát triển nghệ thuật sáng tạo. Tìm các cách để giao tiếp qua sử dụng màu, hình học, âm thanh, chất liệu, các vận động cơ thể và chuyện kể. Vào giai đoạn này, kiến thức của trẻ sẽ không phân ra theo các môn học khác nhau một cách tự nhiên. Ví dụ: Khi một đứa trẻ đang thực hiện hoạt động nội trợ của trường thì trẻ có thể đang học về khoa học, toán, giáo dục sức khỏe và cách hợp tác cũng như chia sẻ cùng bạn để mở rộng thêm từ vựng và kỹ năng sử dụng ngôn ngữ.
B. Chương trình tiếng Anh 
Xây dựng một môi trường khuyến khích trẻ nói tiếng Anh, qua đó trẻ sẽ tiếp nhận tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ của mình mà không có cảm giác bị ép buộc, và đây là quá trình “học mà không học”. Chương trình tiếng Anh của trường tạo nhiều cơ hội cho trẻ được nghe và sử dụng tiếng Anh vào nhiều tình huống khác nhau trong mọi sinh hoạt “học mà không học” theo các hình thức sau:

1 – Kích thích thị giác: Dùng tranh ảnh, phim ảnh để giới thiệu từ vựng.

2 – Giới thiệu từ mới bằng các cử chỉ và điệu bộ: Giúp trẻ nhớ và phát âm đúng từ vựng thông qua cử chỉ và điệu bộ của cơ thể .

3 – Dùng thơ ca: Thông qua vần điệu, nhạc và âm thanh giúp trẻ nhớ lâu và cải thiện việc phát âm chuẩn xác. Trẻ “Học qua vui chơi”, thực hành các bài tập thực tế trong cuộc sống của phương pháp Montessori, tham gia các hoạt động “vừa chơi vừa làm” như bé làm nội trợ, đóng kịch, làm thủ công, vẽ. Nhờ đó giúp trẻ trau dồi tiếng Anh một cách tự nguyện cũng như phát triển khả năng giao tiếp, khả năng tự lập, phát triển óc sáng tạo của trẻ.