TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Phương pháp đào tạo

Lấy học sinh làm tâm điểm

Những năm đầu đời là giai đọan quan trọng nhất quyết định sự hình thành và phát triển nhân cách sau này. Vì vậy, phương pháp đào tạo tại APC dựa trên đặc điểm tâm lý của trẻ; nội dung đào tạo dựa trên nhu cầu phát triển của trẻ. Tại mầm non APC quy trình và phương pháp học tập quan trọng hơn kết quả đề ra. Trẻ được tạo cơ hội tự giải quyết vấn đề, trẻ phát triển khả năng tự điều khiển thái độ và cách cư xử của mình dựa trên sự khen thưởng, khuyến khích và động viên thay vì sử dụng hình phạt cho thái độ sai trái.

IMG_8309 IMG_8367

Chương trình đào tạo

Song song với chương trình tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trường còn vận dụng phương pháp giảng dạy có ảnh hưởng lớn từ phương pháp Montessori”  vào chương trình tiếng Anh. Phương pháp Montessori“ được sử dụng rộng rãi ở Châu Âu gần một trăm năm nay, đây là phương pháp hướng đến giáo dục trẻ ý thức học tập như một niềm đam mê, khám phá, tôn trọng khả năng nhận thức của từng cá nhân trẻ và cho trẻ quyền tự do lựa chọn dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

IMG_8373 IMG_8315