TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Phương pháp đào tạo

  • Sử dụng các phương pháp học tập chủ động “Active Learning” .

Việc tiếp thu kiến thức theo phương pháp Active Learning nhằm phát triển toàn bộ các khả năng ghi nhớ, thấu hiểu của học sinh giúp các em học sinh đón nhận một khối lượng kiến thức khổng lồ một cách nhẹ nhàng mà không cần đi học thêm.

LPH_1334

  • Phương pháp giảng dạy dựa trên tương tác của não bộ “Interactive Brain-Based Teaching”.
  • APC chủ trương đa dạng hóa các hoạt động học tập, bao gồm các giờ lý thuyết, giờ bài tập, giờ thực hành, thuyết trình, tham quan ngoại khóa, gameshow … Học sinh luôn ở trạng thái động.

DSCF5165

  • APC chăm sóc đến từng đối tượng học sinh, dành thời gian bồi dưỡng cho học sinh yếu và bồi dưỡng nâng cao cho học sinh khá giỏi.

APC tổ chức kiểm tra định kỳ để nắm được sự tiến bộ của học sinh, có những điều chỉnh kịp thời trong từng trường hợp. Các kỳ thi học kỳ được tổ chức tập trung, coi thi và chấm thi nghiêm túc.