TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Du học

Có nên cho con du học từ cấp 3?

Ngày: 13/06/2013

Có nhiều ý kiến cho rằng cho con đi du học ngay từ cấp 3 là quá sớm và không cần thiết. Tuy nhiên với những gia đình có điều kiện kinh tế, hoặc nhà có con cái nhận được học bổng thì họ lại quan niệm nên cho con đi du học càng sớm càng tốt vì như vậy sẽ giúp con được rèn luyện ngoại ngữ và tự lập sớm hơn.

Đọc tiếp