TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Asia Pacific College

Thầy Nguyễn Như Hùng

thay_Hung

  • Họ tên: Nguyễn Như Hùng
  • Danh hiệu: Nhà Giáo Ưu Tú 2012
  • Thành tích: Huân chương Lao động Hạng 3 – 2013
  • Chức vụ: Hiệu trưởng Trung học Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương
  • Kinh nghiệm: 36 năm tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục.