TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Asia Pacific College

Thầy Trần Nam Dũng

“Mục tiêu giáo dục của APC là đào tạo một thế hệ trẻ tài – đức vẹn toàn, một thế trẻ hệ tự tin hòa nhập cùng thế giới”

tran-nam-dung

  • Họ tên: Trần Nam Dũng
  • Học vị: Tiến sĩ Toán học
  • Chức danh: Hiệu Phó Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương