TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Asia Pacific College

APC Information Day

*Để đăng ký tham dự hội thảo mời quý vị điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây. Dựa trên thông tin đăng ký chúng tôi sẽ gởi thiệp mời và liên lạc để xác nhận lại với quý vị về việc tham dự hội thảo. Việc đăng ký thông tin và tham dự hội thảo của quý vị là hoàn toàn miễn phí. Cám ơn sự quan tâm và đăng ký tham dự của quý vị.