TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Giáo viên và Học sinh APC Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ Xuân 2015

Hoà chung trong không khí chào mừng Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, vào ngày 11/02 (nhằm ngày 23 tháng chạp), giáo viên và Học sinh APC Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ Xuân 2015.

Sau đây là một vài hình ảnh tiêu biểu trong hội chợ Xuân :

IMG_4776 IMG_4780 IMG_4782 IMG_4783 IMG_4785 IMG_4789 IMG_4790 IMG_4792 IMG_4794 IMG_4795 IMG_4798 IMG_4799 IMG_4800 IMG_4801 IMG_4805 IMG_4808 IMG_4809 IMG_4810 IMG_4812 IMG_4814 IMG_4817 IMG_4818 IMG_4819 IMG_4822 IMG_4823 IMG_4824 IMG_4830 IMG_4831 IMG_4832 IMG_4833 IMG_4834 IMG_4835 IMG_4837 IMG_4838

(APC)