TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thông điệp từ Thầy Hiệu Trưởng

Jason Stanley 1

Xin kính chào các thầy cô giáo, các quý vị phụ huynh học sinh và các em học sinh thân mến!

Tôi, với tư cách Hiệu trưởng Hệ thống trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương (APC), xin chia sẻ cùng quý vị Mục tiêu của Hệ thống trường Quốc tế châu Á Thái Bình Dương. Đó sẽ là kim chỉ nam và đích tới cho mọi hành động của Nhà trường, tập thể giáo viên, CBCNV, học sinh của APC. 

Mục tiêu của trường

Học sinh

Số lượng học sinh đầu vào cũng như thành công tại các trường ĐH trong và ngoài nước đến từ APC chiếm tỉ lệ cao nhất.

Giáo viên

Giáo viên – những nhà giáo dục nắm vững tri thức, chuyên môn có khả năng giảng dạy, đào tạo những học sinh ưu tú và học tập suốt đời, có nhân cách, phẩm chất của người thầy, thông thạo 2 thứ tiếng Anh – Tiếng Việt.
Xây dựng APC thành một cơ sở đào tạo học sinh trở thành những công dân toàn cầu, trung tâm giáo dục có tính chất Quốc tế của khu vực với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất.

Thầy Geoffrey Bruce McNeil

Hiệu trưởng Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương