TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Cao Ngọc Thiên An

2222

  • Họ tên: Cao Ngọc Thiên An
  • Lớp: 10A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Học lực giỏi đều các môn. Chăm ngoan, lễ phép. Tích cực tham gia phong trào trường lớp.