TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Nguyễn Hồng Gia Hân

Nguyen-Hong-Gia-Han-10A1

  • Họ tên: Nguyễn Hồng Gia Hân
  • Lớp: 10A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Ngoan, lễ phép, có tinh thần cầu tiến.