TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nguyen-Ngoc-Anh-Thu-10A1

  • Họ tên: Nguyễn Ngọc Anh Thư
  • Lớp: 10A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Ngoan, lễ phép, siêng năng, học giỏi đều các môn, có tinh thần học tích cực.