TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Trần Anh Khoa

Tran-Anh-Khoa-6A1

  • Họ tên: Trần Anh Khoa
  • Lớp: 6A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Đi học đều, vượt khó học giỏi, chăm chỉ, ngoan, lễ phép, hòa đồng giúp đỡ bạn bè.