TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Võ Thị Hồng Nhung

VoThiHong Nhung 9A1

  • Họ tên: Võ Thị Hồng Nhung
  • Lớp: 9A1
  • Thành tích: Học sinh giỏi
  • Nhận xét của GVCN: Ngoan, lễ phép, hòa đồng với bạn bè. Học giỏi, có ý thức tốt trong học tập.