TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Thầy Geoffrey Bruce McNeil

Chúng tôi giáo dục và phát triển những công dân và nhà lãnh đạo giỏi trong nước và toàn cầu, những người sẽ tôn vinh giá trị văn hóa và truyền thống sâu sắc của đất nước.”

Jason Stanley 5

  • Tên họ: Geoffrey Bruce McNeil
  • Quốc tịch: Úc
  • Ông từng là Hiệu trưởng Trường Randwick Boys’ High School in Sydney , Australia, từ 1991-2008
  • Chức danh đương nhiệm: Hiệu trưởng Hệ thống Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương