TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Cô Maie Murillo

‘Tell me and I will forget; show me and I may remember; involve me and I will understand’

“Chỉ nói thôi, tôi sẽ quên; cho tôi xem, có lẽ tôi nhớ; nhưng cho tôi tham gia, tôi sẽ hiểu”

2

  • Tên đầy đủ: Maie Murillo
  • Đến từ: Philipin
  • Bộ môn: Khoa học
  • Kinh nghiệm giảng dạy: 9 năm