TEL: (08) 5-4042-888

ASIA PACIFIC COLLEGE

Kindergarten - Primary school - High school

Hệ Thống Trường Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương

Liên Hệ

TP. HỒ CHÍ MINH
 • 33 C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao,Quận 1.
 • ĐT: (08) 5404 2888 – Fax: (08) 3911 1659
 • Email: info@www.apc.edu.vn
PHAN THIẾT
 • 78 Từ Văn Tư, TP Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
 • Email: info@apcphanthiet.edu.vn
 • ĐT: (062) 625 0229 – Fax: (062) 625 0219
TP. PLEIKU - GIA LAI
 • Lô 23 - Trần Nhật Duật, Diên Phú, TP Pleiku, Gia Lai.
 • ĐT: (059) 6250 884 – Fax: (059) 6250 879
 • Email: gialai@www.apc.edu.vn
TP. BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG
 • 78 Huỳnh Thúc Kháng, Tp.Bảo Lộc, Lâm Đồng.
 • ĐT: (063) 3711 711
* Sử dụng mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với chúng tôi qua email :